Cần bán 60m2 (4,3×13,9) đất trục làng Đông Ngàn, Đông Hội đường rộng 4m