Cần bán 48m2 (4×12) đất Phúc Thọ, Mai Lâm đường rộng 3m