Cần bán 55m2(5×11) đất Thái Bình Mai Lâm đường vào 2,2m