Cần bán 121m2(5,5×22) đất mặt đê Đông Ngàn Đông Hội đường rộng 5,5m